• ΑΡΧΙΚΗ
  • DOWNLOAD CENTER
  • SITEMAP
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Επιλογή γλώσσας

Visual Testing

Η πιο βασική μέθοδος μη καταστρεπτικού ελέγχου, που προηγείται και συνοδεύει όλες τις άλλες μεθόδους είναι ο οπτικός έλεγχος. Η οπτική επιθεώρηση ... Μάθετε περισσότερα...

Manual Phased Array (UT/PA)

Ο έλεγχος με συσκευές υπερήχων τύπου Phased Arrays αφορά την ανίχνευση ασυνεχειών, με χρήση κεφαλών πολλαπλών κρυστάλλων. Στην κεφαλή, η ενεργοποίηση ... Μάθετε περισσότερα...

Παχυμετρήσεις Ελασμάτων (UT/T)

Ο έλεγχος αφορά μετρήσεις πάχους ελασμάτων, σωληνώσεων, εξαρτημάτων κτλ, καθώς και την ανίχνευση διαστρωματώσεων, τη χαρτογράφηση περιοχών ελασμάτων, ... Μάθετε περισσότερα...

Έλεγχος Συγκολλήσεων (UT/W) ή Χυτών (UT/C)

H αποτελεσματική χρήση των υπερήχων (UT) στον έλεγχο των βιομηχανικών κατασκευών καθιστά την μέθοδο ως ένα απαραίτητο εργαλείο στις μη καταστρεπτικές ... Μάθετε περισσότερα...